Finance Manager (all genders)

Finance Manager (all genders)
Brussel, brede Vlaamse Rand

img
APPLY NOW
SAVE
SHARE

Job Description

De Onderneming

 • Sector: Commercieel Vastgoed
 • Locatie: België, brede Vlaamse Rand 

Onze klant is een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in verhuur en beheer van perifeer winkelvastgoed in België en Nederland, gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Zij verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening.

Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussels en Amsterdam, met een beurswaarde van bijna 1 miljard euro, en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV).

Onze klant is marktleider binnen de niche van perifeer winkelvastgoed en had per 31 maart 2024 1020 panden in portefeuille, gelegen in België en Nederland, met een totaal verhuurbare winkeloppervlakte van 1.228.576 m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedroeg 97,89%.

De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille werd per 31 maart 2024 door onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 2.028.317.000 mio EUR.

De belangrijkste doelstelling voor onze klant is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een gediversifieerde portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei betreft zowel de waarde van het patrimonium als de inkomsten die uit de verhuring gegenereerd worden.

Op korte termijn worden de bovengenoemde doelstellingen nagestreefd door de bewaking van de bezettingsgraad van de portefeuille, het huurincasso en de onderhoud- en beheerskosten. Door het selectief aankopen en bouwen van winkelpanden op zorgvuldig uitgekozen locaties (zgn. retailclusters en retailparken) wordt beoogd het beheer van de portefeuille te vereenvoudigen en de waarde op te drijven. Op dit ogenblik hebben zij een 80-tal clusters geïdentificeerd waar het zijn investeringen systematisch opdrijft. Deze vertegenwoordigen bijna 90% van de portefeuille.

Sinds 2017 breidde onze klant haar investeringen uit naar Nederland waar ze zich ondertussen tot de marktleider in het Nederlandse out-of-town segment heeft gekroond met een portefeuille van ongeveer 680 mio euro. Dit heeft een belangrijke groei met zich meegebracht en het is de ambitie om de komende jaren verder in te zetten op internationale expansie.

Om bovenstaande doelstellingen te ondersteunen is de Finance afdeling momenteel op zoek naar een ervaren en gedreven Finance Manager.

De Rol

De Finance Manager is de leidinggevende binnen de afdeling financiële administratie en de eindverantwoordelijke voor de boekhouding (Local Gaap en IFRS) en de consolidatie alsook voor de voorbereiding van de fiscale aangiftes van de onderneming en alle onderliggende vennootschappen in België en Nederland. De administratie voor Nederland gebeurt immers ook volledig vanuit de Belgische hoofdzetel.

De Finance Manager zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en administratieve processen en stuurt dagelijks de financiële administratie aan, bestaande uit een team van boekhouders, debiteuren- en crediteurenbeheerders.

Daarnaast wordt ook van de Finance Manager verwacht om ad hoc projecten voor de verdere professionalisering en automatisering van de finance afdeling te initiëren, op te volgen en aan te sturen.

De Finance Manager vervult een sleutelrol in het adviseren van het management en collega’s bij financiële vragen. De Finance Manager rapporteert rechtstreeks aan het management en werkt samen met alle afdelingen binnen het bedrijf. Buiten de eigen organisatie worden ook contacten onderhouden met externe stakeholders (o.a. financiële instanties, externe auditor, consultants, enz.).

De gezochte Finance Manager is een natuurlijke leider, werkt gestructureerd en gedetailleerd, beheerst de kneepjes van het boekhouden en financiële rapportering, is probleemoplossend en assertief ingesteld, weet hoe met deadlines om te gaan, kan vlot schakelen tussen operationele werkzaamheden, en tactische en strategische vraagstukken en kan gepast communiceren met alle medewerkers in het team, onafhankelijk van het verschil in denk- of opleidingsniveau.

De rol is uitdagend, veelzijdig, people en project gedreven. Onze klant is daarom op zoek naar een allround, ervaren en resultaat gedreven people manager met de ambitie om mee te schrijven aan de verdere groei van het bedrijf, ondernemend ingesteld en coördinator in hart en nieren, gecombineerd met een openheid en transparantie die passen bij de cultuur van een dynamische Belgische onderneming die voortdurend in beweging is en waarvan de vennootschapsstructuur veelvuldig wijzigt.

Taken en Verantwoordelijkheden

De Finance Manager:
 • is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële bedrijfsadministratie voor de verschillende vennootschappen in België en Nederland, zodat alle interne en externe betrokkenen op het juiste moment de correcte informatie hebben. Daaronder valt het zorgen voor een tijdige kwartaal- en jaarafsluiting, het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen, het voorbereiden van de rapportering aan het auditcomité en raad van bestuur, het voorbereiden van fiscale aangiftes en managementrapportages en bijdragen aan kwartaal- en jaarverslagen;
 • draagt bij aan het succes en het professionaliseren van de groep door het identificeren en implementeren van verbeteropportuniteiten binnen de financiële afdeling op vlak van organisatie, gebruik van systemen en processen. Voorbeelden zijn de verdere informatisering en digitalisering van financiële processen, het fine-tunen van interne rapporteringen, de integratie van nieuwe (buitenlandse) portefeuilles en/of vennootschappen in de boekhouding en rapportering, enz.;
 • geeft leiding en coaching aan de afdeling financiële administratie bestaande uit 7 medewerkers  en zorgt voor een  goede afstemming en samenwerking  met de Controller en de Corporate Communicatie Manager;
 • verzekert de compliance met de relevante wettelijke vereisten en de algemeen aanvaarde normen, standaarden en principes;
 • zorgt in samenwerking met de CFO voor de vaststelling en handhaving van de gepaste boekhoudmethoden, - grondslagen en principes alsook voor een proactief en geoptimaliseerd fiscaal beleid;
 • bereidt voor, coördineert en volgt de jaarlijkse externe audit op;
 • zorgt voor de coördinatie van het jaarlijks interne audit programma;
 • adviseert bij financieel-administratieve en fiscale vragen van het management, de Controlling of andere afdelingen zoals legal, project ontwikkeling en property management;
 • werkt mee aan due dilligence opdrachten en financiële analyses in het kader van vastgoedtransacties;
 • benut zijn/haar diepgaande ervaring in reporting & compliance om in samenwerking met de Sustainability Manager een rol te spelen in de ESG agenda van het bedrijf;
 • denkt en werkt afdelingsoverschrijdend en vormt de brug tussen Finance en de andere afdelingen en medewerkers binnen de organisatie, ook met de Nederlandse organisatie; 
 • stuurt relaties aan met externe stakeholders en raadgevers waaronder bedrijfsrevisoren, fiscale en financiële instanties, toezichthouder (FSMA), enz.

Ervaring en Kwalificaties

Als Finance Manager beschik je over de volgende ervaring en kwalificaties:
 • hoger opleidingsniveau (Master) in een economische richting, met specialisatie Accountancy & Fiscaliteit als een plus;
 • +/- 8 jaar ervaring waarvan minstens 6 jaar externe financiële auditervaring gecombineerd met een relevante lijnmanagement rol (bv. Accounting Manager/Finance Manager) in een dynamische omgeving;
 • uitstekend bedrijfseconomisch inzicht en kennis van financiële en boekhoudkundige processen;
 • goede kennis van de IFRS-rapporteringsnormen en consolidatietechnieken;
 • kennis van en ervaring met fiscaliteit is een plus;
 • ervaring met of binnen beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke troef;
 • ervaring met of minstens interesse in het initiëren, trekken en implementeren van verbeterings- en veranderingstrajecten, het efficiënter maken van financiële processen;
 • sterke ervaring in het gebruik van MS Office tools en affiniteit met en/of ervaring met de implementatie en optimalisatie van het gebruik van financiële ERP(SAP)-systemen;
 • uitstekende people management skills en ervaring met het aansturen van mensen;
 • goede planning en organisatie skills;
 • Nederlandse moedertaal met goede beheersing van Frans en Engels;
 • kennis/affiniteit vastgoed is een pluspunt.

Profiel

 • dynamisch, gedreven, ondernemend;
 • proactieve, autonome, pragmatische self-starter;
 • hands-on, met can-do mentaliteit;
 • grote zin voor initiatief, oplossingsgericht en resultaat gedreven;
 • uitstekende analytische vaardigheden met groot cijfermatig/financieel inzicht;
 • empatische people manager;
 • sterke teamspirit en inspirator, bruggenbouwer;
 • flexibel en stressbestendig, kunnen werken met scherpe deadlines;
 • nauwgezet en kritisch met zin voor detail, zonder het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen, strategische visie;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel geschreven als mondeling;
 • veranderingsgezind met een passie voor efficiëntie en effectiviteit in zowel de processen als besluitvorming.
 

Aanbod

Een uitdagende en boeiende functie binnen een sterke, groeiende beursgenoteerde groep en marktleider in zijn niche, waar u de drijvende kracht bent in de financiële administratie en de verdere professionalisering van financiële structuren, processen en systemen.
Een dynamische en aangename werkomgeving met: weinig hiërarchie en korte lijnen; vlugge beslissingen; een persoonlijke en informele werksfeer; met grote ruimte voor zelfinbreng en het hebben van impact en die werknemers aanmoedigt om van uit een ondernemersgeest te denken, initiatief te nemen en bij te dragen tot het succes van de onderneming.
De rol en cultuur van de onderneming biedt ruime mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling en de kans om samen met de onderneming als professional te groeien.
Een aantrekkelijk en marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.

Contact

We zien je online sollicitatie graag tegemoet, bij voorkeur met een begeleidende brief aan onze consultant Anouk Melis, anouk.melis@eoexecutives.com. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
 

APPLY NOW
SAVE
SHARE

Consultant

Anouk Melis
APPLY NOW
SAVE
SHARE