This job is no longer available.
You can view related vacancies or set-up an email alert notification when similar jobs are added to the website using the buttons below.

[11119]Finance Manager (f/m/d)

 

Job Description

De Onderneming

 • Sector: Commercieel Vastgoed
 • Locatie: België, brede Vlaamse Rand

Onze klant is een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in verhuur en beheer van perifeer winkelvastgoed in België en Nederland. Zij verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening.

Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussels en Amsterdam, met een beurswaarde van circa 1 miljard euro, en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV).

Onze klant is marktleider binnen de niche van perifeer winkelvastgoed en had per 30 september 2021 988 panden in portefeuille, gelegen in België en Nederland, met een totaal verhuurbare winkeloppervlakte van 1.176.886m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedroeg 97,61%.

De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille werd per 30 september 2021 door onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.725,16 mio EUR.

De belangrijkste doelstelling voor onze klant is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een gediversifieerde portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei betreft zowel de waarde van het patrimonium als de inkomsten die uit de verhuring gegenereerd worden.

Op korte termijn worden de bovengenoemde doelstellingen nagestreefd door de bewaking van de bezettingsgraad van de portefeuille, het huurincasso en de onderhoud- en beheerskosten. Door het selectief aankopen en bouwen van winkelpanden op zorgvuldig uitgekozen locaties (zgn. retailclusters en retailparken) wordt beoogd het beheer van de portefeuille te vereenvoudigen en de waarde op te drijven. Op dit ogenblik hebben zij 78 clusters geïdentificeerd waar het zijn investeringen systematisch opdrijft. Deze vertegenwoordigen 68,55% van de portefeuille.

Sinds 2017 breidde onze klant haar investeringen uit naar Nederland waar ze marktleider is met een portefeuille van ongeveer 500 mio euro. Dit heeft een belangrijke groei met zich meegebracht en het is de ambitie om de komende jaren in te zetten op verdere  expansie, mogelijks internationaal.

Om bovenstaande doelstellingen te ondersteunen is de Finance afdeling momenteel op zoek naar een ervaren en gedreven Finance Manager.

De Rol

De Finance Manager is de leidinggevende binnen de afdeling financiële administratie en de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en de voorbereiding van de fiscale aangiftes van de onderneming en alle onderliggende vennootschappen in België en Nederland. De administratie voor Nederland gebeurt immers ook volledig vanuit de Belgische hoofdzetel.

De Finance Manager zorgt voor een zo goed mogelijke inrichting van de administratie en administratieve processen en stuurt dagelijks de financiële administratie aan, bestaande uit een team van boekhouders, debiteuren- en crediteurenbeheerders.

Daarnaast wordt ook van de Finance Manager verwacht om ad hoc projecten voor de verdere professionalisering en automatisering van de finance afdeling te initiëren, op te volgen en aan te sturen.

De Finance Manager vervult een sleutelrol in het adviseren van de CFO en collega’s bij financiële vragen. De Finance Manager rapporteert rechtstreeks aan het management en werkt samen met alle afdelingen binnen het bedrijf. Buiten de eigen organisatie worden ook contacten onderhouden met externe stakeholders (o.a. financiële instanties, externe auditor, consultants, enz.).

De gezochte Finance Manager is een natuurlijke leider, werkt gestructureerd en gedetailleerd, beheerst de kneepjes van het boekhouden en financiële rapportering, is probleemoplossend en assertief ingesteld, weet hoe met deadlines om te gaan, kan vlot schakelen tussen operationele werkzaamheden, en tactische en strategische vraagstukken en kan gepast communiceren met alle medewerkers in het team, onafhankelijk van het verschil in denk- of opleidingsniveau.

De rol is uitdagend, veelzijdig, people en project gedreven. Onze klant is daarom op zoek naar een allround, ervaren en resultaat gedreven people manager met de ambitie om mee te schrijven aan de verdere groei van het bedrijf, ondernemend ingesteld en coordinator in hart en nieren, gecombineerd met een openheid en transparantie die passen bij de cultuur van een dynamische Belgische onderneming die voortdurend in beweging is en waarvan de vennootschapsstructuur veelvuldig wijzigt.

Taken en Verantwoordelijkheden

De Finance Manager:

 • is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de financiële bedrijfsadministratie voor de verschillende vennootschappen in België en Nederland, zodat alle interne en externe betrokkenen op het juiste moment de correcte informatie hebben. Daaronder valt het zorgen voor een tijdige maand- en jaarafsluiting, het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen, fiscale aangiftes en managementrapportages en bijdragen aan maand-, kwartaal- en jaarverslagen;
 • draagt bij aan het succes en het professionaliseren van de groep door het identificeren en implementeren van verbeteropportuniteiten binnen de financiële afdeling op vlak van organisatie, gebruik van systemen en processen. Voorbeelden zijn de verdere informatisering en digitalisering van financiële processen (SAP), het optimaliseren en versnellen van de maandafsluiting (fast close), fine-tunen van interne rapporteringen, de integratie van nieuwe (buitenlandse) portefeuilles en/of vennootschappen in de boekhouding en rapportering, enz.;
 • geeft leiding en coaching aan de afdeling financiële administratie bestaande uit 6 medewerkers  en zorgt voor een  goede afstemming en samenwerking  met de Controller en Reporting Manager;
 • verzekert de compliance met de relevante wettelijke vereisten en de algemeen aanvaarde normen, standaarden en principes;
 • bewaakt en analyseert de financiën en adviseert bij financieel-administratieve en fiscale vragen van het management, de Controller en Reporting Manager;
 • zorgt in samenwerking met de CFO voor de vaststelling en handhaving van de gepaste boekhoudmethoden, - grondslagen en principes alsook voor een proactief en geoptimaliseerd fiscaal beleid;
 • bereidt voor, coördineert en volgt de jaarlijkse externe audit op;
 • denkt en werkt afdelingsoverschrijdend en biedt ondersteuning aan de verschillende afdelingen en medewerkers binnen de organisatie; 
 • stuurt relaties aan met externe stakeholders en raadgevers waaronder bedrijfsrevisoren, fiscale en financiële instanties, toezichtsautoriteiten (FSMA), enz.

Ervaring en Kwalificaties

Als Finance Manager beschik je over de volgende ervaring en kwalificaties:

 • hoger opleidingsniveau (Master) in een economische richting, met specialisatie Accountancy & Fiscaliteit als een plus;
 • +/- 8 jaar ervaring waarvan minstens 6 jaar externe financiële auditervaring gecombineerd met een relevante lijnmanagement rol (bv. Accounting Manager/Finance Manager) in een dynamische omgeving;
 • uitstekend bedrijfseconomisch inzicht en kennis van financiële en boekhoudkundige processen;
 • goede kennis van de IFRS-rapporteringsnormen en consolidatietechnieken;
 • kennis van en ervaring met fiscaliteit is een plus;
 • ervaring met of binnen beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke troef;
 • ervaring met of minstens interesse in het initiëren, trekken en implementeren van verbeterings- en veranderingstrajecten, het efficiënter maken van financiële processen;
 • sterke ervaring in het gebruik van MS Office tools en affiniteit met en/of ervaring met de implementatie en optimalisatie van het gebruik van financiële ERP(SAP)-systemen;
 • uitstekende people management skills en ervaring met het aansturen van mensen;
 • goede planning en organisatie skills;
 • Nederlandse moedertaal met goede beheersing van Frans en Engels;
 • kennis/affiniteit vastgoed is een pluspunt.

Profiel

 • dynamisch, gedreven, ondernemend;
 • proactieve, autonome, pragmatische self-starter;
 • hands-on, met can-do mentaliteit;
 • grote zin voor initiatief, oplossingsgericht en resultaat gedreven;
 • uitstekende analytische vaardigheden met groot cijfermatig/financieel inzicht;
 • empatische people manager;
 • sterke teamspirit en inspirator, bruggenbouwer;
 • flexibel en stressbestendig, kunnen werken met scherpe deadlines;
 • nauwgezet en kritisch met zin voor detail, zonder het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen, strategische visie;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel geschreven als mondeling;
 • veranderingsgezind met een passie voor efficiëntie en effectiviteit in zowel de processen als besluitvorming.

Aanbod

Een uitdagende en boeiende functie binnen een sterke, groeiende beursgenoteerde groep en marktleider in zijn niche, waar u de drijvende kracht bent in de financiële administratie en de verdere professionalisering van financiële structuren, processen en systemen.

Een dynamische en aangename werkomgeving met: weinig hiërarchie en korte lijnen; vlugge beslissingen; een persoonlijke en informele werksfeer; met grote ruimte voor zelfinbreng en het hebben van impact en die werknemers aanmoedigt om van uit een ondernemersgeest te denken, initiatief te nemen en bij te dragen tot het succes van de onderneming.

De rol en cultuur van de onderneming biedt ruime mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling en de kans om samen met de onderneming als professional te groeien.

Een aantrekkelijk en marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.

Contact

We zien graag je online sollicitatie tegemoet. Bezorg ons je cv, samen met de redenen voor je interesse en een relevante ervaringssamenvatting voor deze functie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Melis: +32. 2.790.6881 of anouk.melis@eoexecutives.com.

SIMILAR JOBS
 • Investor Relations Manager (f/m/d)

  De Onderneming

  • Sector: Commercieel Vastgoed
  • Locatie: België, brede Vlaamse Rand

  Onze klant is een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in verhuur en beheer van perifeer winkelvastgoed in België en Nederland. Ze is marktleider in de 3 regio’s waarin ze investeert (Vlaanderen, Wallonië en Nederland). Zij verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening.

  Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussels en Amsterdam, met een beurswaarde van circa 850 mio euro, en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV).

  Onze klant had per 31 maart 2022 987 panden in portefeuille, gelegen in België en Nederland, met een totaal verhuurbare winkeloppervlakte van 1.177.577m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedroeg 97,83%.

  De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille werd per 31 maart 2022 door onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.759,88 mio euro.

  De belangrijkste doelstelling voor onze klant is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een gediversifieerde portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei betreft zowel de waarde van het patrimonium als de inkomsten die uit de verhuring gegenereerd worden.

  Op korte termijn worden de bovengenoemde doelstellingen nagestreefd door de bewaking van de bezettingsgraad van de portefeuille, het huurincasso en de onderhoud- en beheerskosten. Door het selectief aankopen en bouwen van winkelpanden op zorgvuldig uitgekozen locaties (zgn. retailclusters en retailparken) wordt beoogd het beheer van de portefeuille te vereenvoudigen en de waarde op te drijven. Op dit ogenblik hebben zij 78 clusters geïdentificeerd waar het zijn investeringen systematisch opdrijft. Deze vertegenwoordigen 68,55% van de portefeuille.

  Sinds 2017 breidde onze klant  zijn  investeringen uit naar Nederland waar ze marktleider  zijn met een portefeuille van ongeveer 500 mio euro. Dit heeft een belangrijke groei en verhoogde interesse van buitenlandse investeerders met zich meegebracht en het is de ambitie om de komende jaren in te zetten op verdere  expansie, mogelijks internationaal.  De hierdoor verwachte groei in market cap en liquiditeit zal de interesse van buitenlandse investeerders verder laten toenemen.

  Om bovenstaande doelstellingen te ondersteunen is de onderneming momenteel op zoek naar een ervaren en gedreven Investor Relations Manager.

  Rol

  De Investor Relations Manager draagt de verantwoordelijkheid voor het pro-actief onderhouden van relaties met en het communiceren met potentiële en huidige investeerders en aandeelhouders van de onderneming alsook met andere externe stakeholders zoals research analysten, equity brokers, vermogen beheerders, rating bureaus en financiële media die de onderneming volgen.

  De Investor Relations Manager is de communicatie en informatie twee-richtingen brug tussen het corporate management en de financiële gemeenschap en kapitaalmarkten. Zij/hij beheert de zakelijke reputatie door het vertrouwen van de beleggersgemeenschap in de onderneming en zijn management  te vergroten alsook de interesse van potentiële nieuwe investeerders aan te wakkeren via actieve prospectie en heeft als doelstelling het maximaliseren van de koersen van de effecten op lange termijn.

  De Investor Relations Manager is een nieuwe rol binnen de onderneming, die de verantwoordelijkheid krijgt over de volledige externe bedrijfscommunicatie van de onderneming. Het doel is om de financiële en operationele cijfers te vertalen in een geloofwaardige en aantrekkelijke storyline naar de beleggersgemeenschap toe alsook om tijdig in te spelen op de groeiende kansen en uitdagingen van de ESG criteria binnen de vastgoedindustrie. De communicatie, zowel schriftelijk als op roadshows/conferenties en in gesprekken moet consistent, correct, overzichtelijk en met het juiste niveau van transparantie zijn. Dit vereist een grondige voorbereiding, een zeer goed begrip van de strategie en financiële en operationele resultaten van de onderneming alsook een voortdurende kennisvergaring vanuit de financiële markten en de vastgoedindustrie in het algemeen.

  De Investor Relations Manager rapporteert rechtstreeks aan het senior management en vervult een sleutelrol in het ontlasten en adviseren van het senior management.

  De rol is uitdagend en veelzijdig en vereist een sterke gedrevenheid en pro-activiteit naast een diepgaande financiële onderlegdheid en uitstekende communicatie en netwerk vaardigheden. Onze klant is daarom op zoek naar een ervaren en resultaat gedreven manager met de ambitie om mee te schrijven aan de verdere groei van het bedrijf, ondernemend ingesteld en coördinator in hart en nieren, gecombineerd met een openheid en transparantie die passen bij de cultuur van een dynamische Belgische onderneming die voortdurend in beweging is en waarvan de vennootschapsstructuur veelvuldig wijzigt.

  Taken en Verantwoordelijkheden

  De Investor Relations Manager:

  • is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige, tijdige en overzichtelijke communicatie van de bedrijfsresultaten, -strategie en plannen naar iedereen die belang heeft bij de ontwikkeling van de organisatie, niet alleen de (potentiële) aandeelhouders maar ook externe marktanalisten, ratingbureaus, banken en financiële media die het bedrijf volgen.                                                                 Daaronder vallen, in samenwerking met CEO en CFO, o.a. het uitsturen van financiële persberichten, de coördinatie van de (half)jaarlijkse verslagen en tussentijdse rapporteringen, het up-to-date houden van de corporate website en LinkedIn bedrijfspagina, het voorbereiden van presentaties en prospectussen voor roadshows, het opvolgen van perscontacten, enz.;
  • bouwt een op vertrouwen gebaseerde relatie uit met de externe stakeholders waaronder bestaande en potentiële investeerders, equity brokers, analisten en bankiers door pro-actief met hen in dialoog te gaan en op gepaste manier te antwoorden op hun vragen en signalen;
  • is verantwoordelijk voor het identificeren en pro-actief benaderen van geschikte potentiële investeerders en draagt bij aan het vergroten van de interesse van nieuwe investeerders op de verschillende markten (vnl. Brussel, Amsterdam, London, Parijs);
  • neemt actief deel aan roadshows, conferenties, vastgoedbeurzen, webinars en events, al dan niet in samenwerking met de CEO en/of CFO;
  • staat in voor de monitoring van de markten, industry trends en analistenrapporten en biedt ondersteuning aan het senior management door de vertaling van wat leeft in de beleggersgemeenschap in overzichtelijke conclusies;
  • verzekert de compliance met de relevante wettelijke rapporteringsvereisten en standaarden voor beursgenoteerde vennootschappen;
  • is verantwoordelijk voor het opvolgen van ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving op het gebied van ESG (TCFD, EU Taxonomy, CSRD, enz.);  het aanzetten tot de nodige actie, het anticiperen op verwachtingen inzake ESG-rapportage vanuit de beleggersgemeenschap en het vertalen van de strategische doelstellingen op het gebied van ESG naar rapportage en communicatie en hiermee bij te dragen aan een duurzaam imago van de onderneming.

  Ervaring en Kwalificaties

  Als Investor Relations Manager beschik je over de volgende ervaring en kwalificaties:

  • hoger opleidingsniveau (Master) in een economische richting, met specialisatie in Finance/Accounting en met een aanvullende MBA, Master in Finance en/of CFA certificatie  als een plus;
  • minstens 5 jaar ervaring in investor relations, equity research, investment management, private equity,(corporate) finance en/of andere gerelateerde gebieden;
  • uitstekende financiële kennis, bedrijfseconomisch inzicht en vertrouwdheid met waarderingsmodellen voor ondernemingen;
  • bekwaam om een opinie te vormen over de aandelen koers en deze te argumenteren en onderbouwen;
  • overtuigende en inspirerende communicatieve vaardigheden, zowel in woord, geschreven als grafisch;
  • bewezen vaardigheid in het ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties;
  • ervaring met of binnen beursgenoteerde ondernemingen;
  • sterke ervaring in het gebruik van MS Office tools (Word, Excel, Access, PowerPoint) en met  SAP ervaring als een plus;
  • goede planning, organisatie en project management skills;
  • Nederlandse moedertaal met goede beheersing van Frans en Engels;
  • kennis/affiniteit vastgoed en/of ESG is een pluspunt.

  Profiel

  • proactieve, autonome, pragmatische self-starter;
  • dynamisch, gedreven en ondernemend;
  • hands-on, met “getting things done” mentaliteit;
  • grote zin voor initiatief, oplossingsgericht en resultaat gedreven;
  • sterke  analytische vaardigheden en strategische visie;
  • commerciële instelling;
  • iemand die gemakkelijk contact legt intern en extern en een netwerker “pur sang”;
  • sterke teamspirit, bruggenbouwer;
  • flexibel en stressbestendig en kunnen werken met scherpe deadlines;
  • nauwgezet en kritisch met zin voor detail, zonder het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen;
  • bereidheid tot korte internationale verplaatsingen.

  Aanbod

  Een uitdagende en boeiende functie binnen een sterke, groeiende beursgenoteerde groep en marktleider in zijn niche, waar u de drijvende kracht bent in het onderhouden van relaties met en het communiceren met potentiële en huidige investeerders en aandeelhouders van de onderneming alsook de research analysten, equity brokers, krediet beoordeelaars en financiële media die de onderneming volgen.

  Het beursgenoteerd karakter en REIT-status van de onderneming, gekoppeld aan de familiale sfeer binnen het sterke maar lean team van +40 medewerkers biedt een dynamische, uitdagende en aangename werkomgeving met: weinig hiërarchie en korte lijnen; vlugge beslissingen; een persoonlijke en informele werksfeer; met grote ruimte voor zelfinbreng en het hebben van impact en die werknemers aanmoedigt om van uit een ondernemersgeest te denken, initiatief te nemen en bij te dragen tot het succes van de onderneming.

  De rol en cultuur van de onderneming biedt ruime mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling en de kans om samen met de onderneming als professional te groeien.

  Een aantrekkelijk en marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.

  Contact

  We zien graag je online sollicitatie tegemoet. Bezorg ons je cv, samen met de redenen voor je interesse en een relevante ervaringssamenvatting voor deze functie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Melis: +32. 2.790.6881 of anouk.melis@eoexecutives.com.

 • Head of Operations (m/w/d)

  The Company

  • Sector: Management Consulting
  • Location: Belgium/Brussels Office

   

  In today’s VUCA world the major question is how fast you can progress and what are the ways you can progress better and faster than your competitors.

  With 700 consultants, operating from 35 offices and working in over 75 countries, our client, is currently supporting more than 1000 “Progression programs” every year.

  Their “Progression” moto, “Improving your results today, securing your results for tomorrow”, means balancing: (i) the implementation of structural changes & redesigned business models (Transformation) with (ii) tangible performance improvement in the short term (Boost) and with (iii) the investment in the processes, assets, capabilities, leadership and culture needed to ensure target results are also realized in the medium/long term (Build) and therefore making progression sustainable. It is not only about generating results quickly, but also about moving the client in the direction where it will be able to generate results tomorrow and progress faster and better than the competition.

  Their approach, integrating process, digital, human dynamics and sustainability, is pragmatic in exploiting new technological opportunities, respectful, personalized, people-oriented and focused and committed to results rather than concepts. They cultivate long-term work relationships with their clients and their “tandem approach”, working “with” their clients and not “for” them, is central in their way of working.

  The success of their unique approach is reflected by their 90% client retention and their established and first-rate reputation with large, high-profile local and global players in various sectors, such as Food & Beverage, Pharma & Biotech, Chemicals, Aerospace & Defense, Automotive, Utilities/Telco’s, Financial Services, FMCG, Retail, Hospitals & Healthcare …and others. 

  To support and accelerate its further growth and ambition, their Belgian Office is now looking to recruit a pro-active, motivated and dynamic Head of Operations.

  Role

  As Head of Operations, reporting to the Executive Vice President/CEO Benelux, you will play a vital role in the further growth, development and management of the organization across multiple domains such as: People Management, Resource Management, Marketing, and Finance & Admin.

  Your goal will be to provide efficient and pragmatic support for the proper functioning of the entire office and as such freeing up time of the Exco members for “Client” work, as well as to collaborate with Exco sponsors on upgrading the current standards and practices of the internal organization, where relevant.

  You will be the operational backbone of the company and responsible for the day-to-day coordination of the internal workflow and practical concerns of the office as well as to implement processes and/or systems to help ensure good management of the organization, while securing and stimulating employee engagement and market reputation.

  The role is essential to the functioning and success of the team. You will be the key driver to ensure the organization is well positioned for success. Success will be measured on the basis of agreed quantitative and qualitative objectives per domain and the initiatives taken and contribution to the development of the practice in general.

  Key Responsibilities

  As Head of Operations, and reporting to the Managing Director (direct line) and all ExCo / Extended Leadership Team members (dotted line) and in line with the values and culture, you will be responsible for “each” domain to:

  • collaborate with the Executive Committee sponsors in setting and driving the organizational vision, operational strategies and needs;
  • translate strategies into actionable goals and to create, implement and roll out the plans for operational processes, infrastructures, systems, tools and policies;
  • either execute the agreed initiatives or to drive and monitor their execution;
  • implement dashboards and systems to measure results and progress;
  • identify and drive changes for improvement and implement or monitor the implementation of the necessary adjustments;
  • coordinate and assure the smooth running of the daily operations.

  Specific responsibilities and objectives per domain, will be provided in a later stage of the recruiting process.

  Required Experience/Qualifications

  Our client is seeking to hire a competent and versatile individual with the ability to keep an eagle-eye view on a wide range of topics. Ideally the candidate should have:

  • a minimum of 3 years of experience in (a) comparable role(s) (e.g. Operations Manager, Head of Business Operations, Office Manager, etc.) in a professional services environment;
  • direct and extensive experience/demonstrated success with running day-to-day operations as well as facilitating change and developing and implementing best practices and improvement projects;
  • hands-on experience with People Management and Digital Marketing, with preferably at least one of the other functional domains within scope;
  • a solid base in business planning: budgeting, forecasting and reporting;
  • strong experience in project management including planning, organizing and coordinating staff;
  • experience in cultivating company culture;
  • experience in working in international and fast-paced environments;
  • excellent knowledge of MS Office applications (Excel, Word, PowerPoint, Outlook);
  • a Masters  degree in a relevant field or similar by experiences;
  • Excellent command of English, Dutch and French.

  Previous Consulting delivery experience is considered a plus.

  Your Profile

  Our client is looking for an outstanding, versatile experienced multi-tasker (with):

  • a passion for excellence and employee engagement;
  • supportive, active listener, driven, empathic, self-starter;
  • strong analytical skills and financial acumen;
  • an open, flexible, resilient, entrepreneurial, positive and pragmatic mind with can-do attitude, able to think laterally and creatively in problem-solving and issue resolution;
  • a strong determination and sense of responsibility, high pro-activity, action and result-driven personality, lots of energy and able to work independently;
  • strong personal impact and proven ability to communicate and interact effectively at all levels and to give persuasive advice;
  • a proven ability to adapt and “getting things done”;
  • superior organizational and planning skills and able to work on different domains simultaneously and at times under high pressure and in changing circumstances;
  • a strong ability to work independently and to prioritize in a fast-paced environment;
  • an orientation to details with losing the bigger picture and keeping the final goal in mind;
  • a team player able to motivate teams and to drive collaboration and inclusion;
  • an openness for suggestions, honest about mistakes and proactively seeking feedback.

  In summary, the key ingredients for success will be a combination of: strong operational execution skills; good organizational and problem solving capabilities and strong interpersonal skills.

  The Role Offers

  This is an excellent opportunity for a dynamic and entrepreneurial candidate, eager to learn a lot in a very short timeframe and open to work with senior and experienced people.

  You will:

  • enter in a varied and challenging role that you can help shape and develop yourself;
  • be able to make a real impact by being the operational backbone and “go-to” person of the company;
  • enjoy a considerable degree of empowerment and be part of a motivated, dynamic and fun team;
  • be respected and valued for your qualities;
  • have space for individual initiative and personal growth; to do things and put your ideas forward;
  • be able to play an important role in the further development and success of a growing international leader in its field.

  Our client’s culture is open and co-creative, direct, feedback driven, high performing and no-nonsense, where own initiative and taking on responsibilities is highly valued. Its working environment is pleasant with a flat hierarchy, transparent processes and short decision lines. It has a strong team spirit and flexible working models.

  The role will offer ample opportunities for personal development and growth and for someone with the right entrepreneurial spirit, initiative and drive, the possibility to be in charge of his/her own career and to help shape the future and growth of the practice and participate in its success.

  Contact

  If of interest, please apply online and provide us with your CV together with the reasons for your interest and relevant experience summary for this role. For further information, please call Piere Melis: +32. 2.790.6880.

 • Senior Supply Chain Transformation Manager (f/m/d)

  The Company

  • Sector: Management Consulting
  • Location: Belgium,Brussels

   

  In today’s VUCA world, supply chains are at the centre of the storm with disruptions occurring at a speed like never seen before. Supply lines are under pressure, costs are increasing, resources are getting scarce and customer confidence is declining. Companies must become more resilient and embed digital solutions and sustainability in their future ways of working. .

  With 700 consultants, operating from 35 offices and working in over 75 countries, our client is a global management consulting group currently supporting more than 1000 “Progression programs” every year.

  Their “Progression” motto, “Improving your results today, securing your results for tomorrow”, means balancing: (i) the implementation of structural changes & redesigned business models (Transformation), with (ii) tangible performance improvement in the short term (Boost) and  with (iii) the investment in the processes, assets, capabilities, leadership and culture needed to ensure target results are also realized in the medium/long term (Build) and therefore making progression sustainable. It is not only about generating results quickly, but also about moving the client in the direction where it will be able to generate results tomorrow and progress faster and better than the competition.

  Their approach, integrating value chain process optimization, digital, human dynamics and sustainability is: pragmatic in exploiting new technological opportunities, respectful, personalized, people-oriented and focused and committed to results rather than concepts. They cultivate long-term work relationships with their clients and their “tandem approach”, working “with” their clients and not “for” them, is central in their way of working.

  The success of their unique approach is reflected by a 90% client retention and an established and first-rate reputation with large, high-profile local and global players in various sectors, such as Food & Beverage, Pharma & Biotech, Chemicals, Cosmetics, Aerospace & Defense, Automotive, Utilities/Telco, Financial Services, FMCG, Retail, Hospitals & Healthcare …and others. 

  To support and accelerate their further growth and ambition, their Belgian Office is now looking to recruit one or more Senior Supply Chain Transformation Manager(s).

  A role with impact 

  As a Senior Supply Chain Transformation Manager, you will be a trusted advisor to our client’s customers and guide them through their large scale and often highly complex assessments and transformations of the end-to-end value chain. Through improvement programs, ranging from introducing specific processes (e.g. S&OP, reviewing the product portfolio, introducing procurement excellence, assessing and redesigning the physical network and product flow …) to using the latest developments in supply chain technology and analytics,… you are eager to maximize the supply chain performance of your clients. You commit to realize significant improvements in terms of: supply chain performance and flexibility, customer service delivery, reliability through the entire value chain and/or digital support of decision and planning processes to maximizing asset utilization while minimizing business risks.

  You will serve as the primary program contact for clients and play a key role in supporting them in their business progression programs. A pragmatic and strong performance mindset combined with excellent communications skills will guarantee successful and timely delivery. As a key local lead, you will deliver value to the client by adding tangible and sustainable value to their operations. 

  As an entrepreneurial and result driven candidate you will be expected to pick up a role in business development as well. When working for your clients, you will look beyond the project to capture the unmet needs and to try to position our client for further help and business. Furthermore, you will be developing new leads with your colleagues who are specialized in the same industry and/or expertise as you are.

  You will be primarily staffed on projects in Belgium and at the same time you will, if you desire, have the opportunity to work on international projects to develop an international career as Supply Chain doesn’t stop at country’s borders. In terms of development and innovation, you will be part of both local and group communities, with plenty of opportunity to develop in your areas of choice.  As such, you will be encouraged to develop your network, working methods and certain leads at group level. You will also take part in the training curriculum of the company, which is in essence organised at an international level.

  Our client is looking to recruit an experienced, dynamic and enthusiastic candidate with business acumen and a proven track record in implementing large and strategic programs. A natural born leader who understands change management challenges, has excellent project management skills and the ability to pinpoint problems and act in a timely manner to mitigate any issues. At the same time, the candidate has a profound knowledge of how to design the end-to-end supply chain, including pockets of in depth expertise and preferably gained in  Industrial Process-based Operations (chemicals, food & beverages, pharma, ...).

  Key responsibilities 

  • Project Management & Delivery: managing “in tandem with the client” the successful delivery of complex and challenging assignments transforming the supply chain from strategy to implementation, including all commercial -, financial -, project -, and people aspects and client relationship management. 
  • Client Management & Development: developing and/or maintaining strong client relationships and being recognized by them as a “trusted advisor”.  Taking advantage of your network to assist in growing the business through the origination of new opportunities and proposal development and enhancing the reputation of our client through the quality of own work, knowledge and experience.
  • Innovation: taking a leading role in development and innovation through the growing of intellectual capital and the support and development of other consultants and contributing to firm activities and internal knowledge management and sharing.
  • People Management: providing professional development opportunities, coaching, counseling and feedback for less senior team members and contributing to the annual performance evaluation process.

  Required Experience/Qualifications

  Ideally the candidate should have:

  • 7 to 15 years of experience in a consulting role covering multiple domains of the supply chain (e.g. distribution network design, transport, warehousing, forecasting, demand and supply planning, S&OP/IBP, Digital Supply Chain Twin, Sustainable Supply Chain…;
  • a minimum of 3 years experience with driving and managing large scale, complex and end-to-end transformation programs at multiple levels in an organization, implementing digital solutions;
  • solid change management expertise and solid , presentation - , workshop facilitation - and stakeholder management skills;
  • experience with business development, writing and reviewing proposals, elaborating estimates, financial forecasting and budget control; 
  • experience working on projects in various industries and not afraid of deep-diving in diverse and complex functional areas (e.g. Demand management & statistical forecasting, distribution network redesign, transport optimization, advanced planning & scheduling, multi echelon inventory optimization, trade-off cost/cash/service) , …);
  • digital and data analytics savvy and up to date with latest supply chain technologies;
  • a master’s degree in a Business or Engineering related field preferably complemented with an MBA or similar by experience. And with international accepted certification in supply chain management such as SCOR-P model, APICS CSCP and/or APICS CPIM as a plus;
  • additional training combined with proven expertise in Lean, Continuous Improvement methodologies, 5S, …;
  • fluent in English and either Dutch or French, with professional proficiency in the other language..

  Your Profile

  Our client is seeking to hire an outstanding, competent and versatile individual with:

  • an entrepreneurial mind and real team player spirit, who demonstrates ownership by working independently on key activities;
  • high integrity and a passion for excellence and achieving high value for clients;
  • strong analytical and problem-solving skills;
  • solid business judgment, able to: (i) understand the impact of decisions on the organization as a whole; (ii) balance strategic and tactical issues and (iii), balance the content (hard) and people (soft) aspects of change initiatives;
  • proven ability to communicate and interact effectively at all levels (from the executive suite to the production floor) in small groups as well as with larger audiences, and to give persuasive advice and build strong business relationships;
  • effective interpersonal and coaching skills and proven ability to adapt and “getting things done” in complex organizations and in culturally different client environments;
  • a strong team and people orientation (empathy) and demonstrated leadership capabilities, able to drive collaboration and inclusion and to inspire and coach client teams and colleagues towards the targeted results and success;
  • a high level of intellectual agility and adaptability; an open, flexible, resilient, positive and pragmatic mind with a can-do attitude, able to think laterally and creatively in developing simple and bold solutions to complex problems;
  • a strong determination and sense of responsibility, high pro-activity, action and result-driven personality, with lots of energy and able to work independently;
  • a strong orientation toward achievement and persistence in overcoming obstacles and focusing on what matters, execution;
  • superior organizational and planning skills and able to work on different domains simultaneously and at times under high pressure and in fast changing circumstances;
  • an orientation to details without losing the bigger picture and keeping the final goal in mind;
  • good commercial acumen and strong interest and willingness to further develop this capability;
  • a strong commitment to further develop knowledge and skills in line with objectives and;
  • an openness for suggestions, respectful of others and honest about mistakes and proactively seeking and providing feedback.
  • a true scale up mentality to help grow the business.

  The Role Offers

  The possibility to work on challenging programs for top clients and is an exciting opportunity for ambitious and entrepreneurial candidates, looking to accelerate their career and join a growing international leader in its field, with a clear strategy.

  Our client’s culture is inclusive, diverse, respectful and co-creative, direct, feedback driven, high performing and no-nonsense, where own initiative and taking on responsibilities is highly valued. Its working environment is entrepreneurial and dynamic with a flat hierarchy, transparent processes and short decision lines. It has a strong team spirit and flexible working models.

  The role will offer ample opportunities for personal development and growth and for someone with the right entrepreneurial spirit, initiative and drive, the possibility to be in charge of his/her own career and to help shape the future and growth of the practice and participate in its success.

  And a competitive salary package including a company car, insurances and a rewarding bonus system.

  Contact

  If of interest, please apply online and provide us with your CV together with the reasons for your interest and relevant experience summary for this role. For further information, please call Pierre Melis: +32. 2.790.6880.

   

  Please feel free to forward this brief to an acquaintance should this not be of interest to you.