Investor Relations Manager (f/m/d)

Investor Relations Manager (f/m/d)

img

Job Description

De Onderneming

 • Sector: Commercieel Vastgoed
 • Locatie: België, brede Vlaamse Rand

Onze klant is een vastgoedvennootschap gespecialiseerd in verhuur en beheer van perifeer winkelvastgoed in België en Nederland. Ze is marktleider in de 3 regio’s waarin ze investeert (Vlaanderen, Wallonië en Nederland). Zij verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening.

Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussels en Amsterdam, met een beurswaarde van circa 850 mio euro, en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV).

Onze klant had per 31 maart 2022 987 panden in portefeuille, gelegen in België en Nederland, met een totaal verhuurbare winkeloppervlakte van 1.177.577m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedroeg 97,83%.

De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille werd per 31 maart 2022 door onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.759,88 mio euro.

De belangrijkste doelstelling voor onze klant is het samenstellen, beheren en uitbreiden van een gediversifieerde portefeuille perifeer winkelvastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van de huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. De vooropgestelde groei betreft zowel de waarde van het patrimonium als de inkomsten die uit de verhuring gegenereerd worden.

Op korte termijn worden de bovengenoemde doelstellingen nagestreefd door de bewaking van de bezettingsgraad van de portefeuille, het huurincasso en de onderhoud- en beheerskosten. Door het selectief aankopen en bouwen van winkelpanden op zorgvuldig uitgekozen locaties (zgn. retailclusters en retailparken) wordt beoogd het beheer van de portefeuille te vereenvoudigen en de waarde op te drijven. Op dit ogenblik hebben zij 78 clusters geïdentificeerd waar het zijn investeringen systematisch opdrijft. Deze vertegenwoordigen 68,55% van de portefeuille.

Sinds 2017 breidde onze klant  zijn  investeringen uit naar Nederland waar ze marktleider  zijn met een portefeuille van ongeveer 500 mio euro. Dit heeft een belangrijke groei en verhoogde interesse van buitenlandse investeerders met zich meegebracht en het is de ambitie om de komende jaren in te zetten op verdere  expansie, mogelijks internationaal.  De hierdoor verwachte groei in market cap en liquiditeit zal de interesse van buitenlandse investeerders verder laten toenemen.

Om bovenstaande doelstellingen te ondersteunen is de onderneming momenteel op zoek naar een ervaren en gedreven Investor Relations Manager.

Rol

De Investor Relations Manager draagt de verantwoordelijkheid voor het pro-actief onderhouden van relaties met en het communiceren met potentiële en huidige investeerders en aandeelhouders van de onderneming alsook met andere externe stakeholders zoals research analysten, equity brokers, vermogen beheerders, rating bureaus en financiële media die de onderneming volgen.

De Investor Relations Manager is de communicatie en informatie twee-richtingen brug tussen het corporate management en de financiële gemeenschap en kapitaalmarkten. Zij/hij beheert de zakelijke reputatie door het vertrouwen van de beleggersgemeenschap in de onderneming en zijn management  te vergroten alsook de interesse van potentiële nieuwe investeerders aan te wakkeren via actieve prospectie en heeft als doelstelling het maximaliseren van de koersen van de effecten op lange termijn.

De Investor Relations Manager is een nieuwe rol binnen de onderneming, die de verantwoordelijkheid krijgt over de volledige externe bedrijfscommunicatie van de onderneming. Het doel is om de financiële en operationele cijfers te vertalen in een geloofwaardige en aantrekkelijke storyline naar de beleggersgemeenschap toe alsook om tijdig in te spelen op de groeiende kansen en uitdagingen van de ESG criteria binnen de vastgoedindustrie. De communicatie, zowel schriftelijk als op roadshows/conferenties en in gesprekken moet consistent, correct, overzichtelijk en met het juiste niveau van transparantie zijn. Dit vereist een grondige voorbereiding, een zeer goed begrip van de strategie en financiële en operationele resultaten van de onderneming alsook een voortdurende kennisvergaring vanuit de financiële markten en de vastgoedindustrie in het algemeen.

De Investor Relations Manager rapporteert rechtstreeks aan het senior management en vervult een sleutelrol in het ontlasten en adviseren van het senior management.

De rol is uitdagend en veelzijdig en vereist een sterke gedrevenheid en pro-activiteit naast een diepgaande financiële onderlegdheid en uitstekende communicatie en netwerk vaardigheden. Onze klant is daarom op zoek naar een ervaren en resultaat gedreven manager met de ambitie om mee te schrijven aan de verdere groei van het bedrijf, ondernemend ingesteld en coördinator in hart en nieren, gecombineerd met een openheid en transparantie die passen bij de cultuur van een dynamische Belgische onderneming die voortdurend in beweging is en waarvan de vennootschapsstructuur veelvuldig wijzigt.

Taken en Verantwoordelijkheden

De Investor Relations Manager:

 • is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige, tijdige en overzichtelijke communicatie van de bedrijfsresultaten, -strategie en plannen naar iedereen die belang heeft bij de ontwikkeling van de organisatie, niet alleen de (potentiële) aandeelhouders maar ook externe marktanalisten, ratingbureaus, banken en financiële media die het bedrijf volgen.                                                                 Daaronder vallen, in samenwerking met CEO en CFO, o.a. het uitsturen van financiële persberichten, de coördinatie van de (half)jaarlijkse verslagen en tussentijdse rapporteringen, het up-to-date houden van de corporate website en LinkedIn bedrijfspagina, het voorbereiden van presentaties en prospectussen voor roadshows, het opvolgen van perscontacten, enz.;
 • bouwt een op vertrouwen gebaseerde relatie uit met de externe stakeholders waaronder bestaande en potentiële investeerders, equity brokers, analisten en bankiers door pro-actief met hen in dialoog te gaan en op gepaste manier te antwoorden op hun vragen en signalen;
 • is verantwoordelijk voor het identificeren en pro-actief benaderen van geschikte potentiële investeerders en draagt bij aan het vergroten van de interesse van nieuwe investeerders op de verschillende markten (vnl. Brussel, Amsterdam, London, Parijs);
 • neemt actief deel aan roadshows, conferenties, vastgoedbeurzen, webinars en events, al dan niet in samenwerking met de CEO en/of CFO;
 • staat in voor de monitoring van de markten, industry trends en analistenrapporten en biedt ondersteuning aan het senior management door de vertaling van wat leeft in de beleggersgemeenschap in overzichtelijke conclusies;
 • verzekert de compliance met de relevante wettelijke rapporteringsvereisten en standaarden voor beursgenoteerde vennootschappen;
 • is verantwoordelijk voor het opvolgen van ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving op het gebied van ESG (TCFD, EU Taxonomy, CSRD, enz.);  het aanzetten tot de nodige actie, het anticiperen op verwachtingen inzake ESG-rapportage vanuit de beleggersgemeenschap en het vertalen van de strategische doelstellingen op het gebied van ESG naar rapportage en communicatie en hiermee bij te dragen aan een duurzaam imago van de onderneming.

Ervaring en Kwalificaties

Als Investor Relations Manager beschik je over de volgende ervaring en kwalificaties:

 • hoger opleidingsniveau (Master) in een economische richting, met specialisatie in Finance/Accounting en met een aanvullende MBA, Master in Finance en/of CFA certificatie  als een plus;
 • minstens 5 jaar ervaring in investor relations, equity research, investment management, private equity,(corporate) finance en/of andere gerelateerde gebieden;
 • uitstekende financiële kennis, bedrijfseconomisch inzicht en vertrouwdheid met waarderingsmodellen voor ondernemingen;
 • bekwaam om een opinie te vormen over de aandelen koers en deze te argumenteren en onderbouwen;
 • overtuigende en inspirerende communicatieve vaardigheden, zowel in woord, geschreven als grafisch;
 • bewezen vaardigheid in het ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties;
 • ervaring met of binnen beursgenoteerde ondernemingen;
 • sterke ervaring in het gebruik van MS Office tools (Word, Excel, Access, PowerPoint) en met  SAP ervaring als een plus;
 • goede planning, organisatie en project management skills;
 • Nederlandse moedertaal met goede beheersing van Frans en Engels;
 • kennis/affiniteit vastgoed en/of ESG is een pluspunt.

Profiel

 • proactieve, autonome, pragmatische self-starter;
 • dynamisch, gedreven en ondernemend;
 • hands-on, met “getting things done” mentaliteit;
 • grote zin voor initiatief, oplossingsgericht en resultaat gedreven;
 • sterke  analytische vaardigheden en strategische visie;
 • commerciële instelling;
 • iemand die gemakkelijk contact legt intern en extern en een netwerker “pur sang”;
 • sterke teamspirit, bruggenbouwer;
 • flexibel en stressbestendig en kunnen werken met scherpe deadlines;
 • nauwgezet en kritisch met zin voor detail, zonder het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen;
 • bereidheid tot korte internationale verplaatsingen.

Aanbod

Een uitdagende en boeiende functie binnen een sterke, groeiende beursgenoteerde groep en marktleider in zijn niche, waar u de drijvende kracht bent in het onderhouden van relaties met en het communiceren met potentiële en huidige investeerders en aandeelhouders van de onderneming alsook de research analysten, equity brokers, krediet beoordeelaars en financiële media die de onderneming volgen.

Het beursgenoteerd karakter en REIT-status van de onderneming, gekoppeld aan de familiale sfeer binnen het sterke maar lean team van +40 medewerkers biedt een dynamische, uitdagende en aangename werkomgeving met: weinig hiërarchie en korte lijnen; vlugge beslissingen; een persoonlijke en informele werksfeer; met grote ruimte voor zelfinbreng en het hebben van impact en die werknemers aanmoedigt om van uit een ondernemersgeest te denken, initiatief te nemen en bij te dragen tot het succes van de onderneming.

De rol en cultuur van de onderneming biedt ruime mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling en de kans om samen met de onderneming als professional te groeien.

Een aantrekkelijk en marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen.

Contact

We zien graag je online sollicitatie tegemoet. Bezorg ons je cv, samen met de redenen voor je interesse en een relevante ervaringssamenvatting voor deze functie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Melis: +32. 2.790.6881 of anouk.melis@eoexecutives.com.